Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą tzw. Ciasteczek, czyli plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez KrainaZabawy z siedzibą w Puszczykowie.

§ 1
Definicje

 1. Administrator - oznacza KrainaZabawy z siedzibą w  62-040 Puszczykowie, ul. Wrzosowa 4, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Wójta Gminy Komorniki, pod nr 37989/2007, REGON 300537162, NIP 691-211-36-13 , który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie (tu nazwa domeny).
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 2
Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje jeden typ plików cookies:
 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§ 3
Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
  1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
 3. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 4. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

§ 4
Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

____

Poniżej przedstawiamy. jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

Przeglądarka Internet Explorer

 1. Kliknij przycisk Narzędzia
 2. Kliknij polecenie Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknij przycisk OK.

Przeglądarka Mozilla FireFox

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje.Na pasku menu kliknij Firefox i wybierz Preferencje…Na górze okna Firefoksa kliknij menu Edycja i wybierz Preferencje…Na górze okna Firefoksa kliknij menu Narzędzia i wybierz Opcje…Na pasku menu kliknij Firefox i wybierz Preferencje…Na górze okna Firefoksa kliknij menu Edycja i wybierz Preferencje…
 2. Wybierz panel Prywatność.
 3. Wybierz dla Program Firefox: opcję będzie używał ustawień historii użytkownika.
 4. Odznacz funkcję Akceptuj ciasteczka.
 5. Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcji Naciśnij przycisk Zamknij, by zamknąć okno preferencji Zamknij okno preferencji

Przeglądarka Chrome

 1. Kliknij ikonę menu Chrome.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane u dołu strony.
 4. Kliknij Ustawienia treści w sekcji „Prywatność”.
 5. Zaznacz opcję Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie, aby zezwalać zarówno na własne pliki cookie, jak i pliki cookie podmiotów zewnętrznych. Jeśli chcesz, by były akceptowane tylko własne pliki cookie, zaznacz pole przy opcji „Blokuj bez wyjątku wszystkie pliki cookie innych firm”.

Przeglądarka Safari

 1. Otwórz Preferencje
 2. Przejdź do panelu Prywatność
 3. Wybierz opcję blokowania plików cookie.

Przeglądarka Opera

 1. Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka
 2. Akceptuj ciasteczka
 3. Wszystkie ciasteczka są przyjmowane (opcja ustawiona domyślnie).
 4. Akceptuj ciasteczka tylko z witryny, którą odwiedzam
 5. Wszystkie ciasteczka pochodzące z domen innych, niż odwiedzana domena, są odrzucane.
 6. Nigdy nie akceptuj ciasteczek
 7. Wszystkie ciasteczka są odrzucane

___

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.